Styr-, regler- och övervakningsutrustning.

Turboflame levererar och installerar utrustning för styr-, regler- och övervakning av ång- och värmecentraler.
Lågspänningsställverk och apparatskåp med instrumentering av samtliga objekt inom centralen.

 

Automatikskåp till en brännare utrustad
med brännarkontroll och O2-reglering.

Modern elektronisk teknologi används i den PLC-baserade brännarkontrollen som övervakar och styr brännaren. Operatörspanel för indikering och programmering
av alla viktiga faser i programcykeln, felindikeringar av de senaste felen, starträknare, drifttidräknare, flamintensiteten etc. går att avläsas.

Elektronisk kvotreglering där varje driftpunkt finjusteras för optimal drift och stort reglerområde.

Kapacitetsregulator.

Eldningsautomat.

Täthetskontroll (gaseldning).

O2-reglering som oberoende av lufttryck, luftfuktighet och temperatur alltid håller
en jämn O2-halt.

Frekvensstyrning av förbränningsluftfläktar.

Kvotstyrd rökgasåterföring vid leverans av brännare i Low-Nox utförande.

PLC-system

Överordnade datoriserade styr och övervakningssystem. Nedan ser skärmdumpar från ett PLC-system i en panncentral hos Nacka Strand, utvecklat av Regtek AB i Stockholm.    Kontakta oss
    Sök installatör
    Läs om grundaren Lasse
    Sök installatör