Kvalitétspolicy

Turboflame skall leverera lösningar som skapar största möjliga totalnytta för kunderna.

Det gör vi genom att

 • sätta kunden i fokus och anpassa vår leverans till dennes behov
 • föreslå de lösningar som är mest förmånliga för kunden med hänsyn till projektets hela livslängd
 • leverera utrustning med hög tillförlitlighet och låga drift- och underhållskostnader
 • ha tydliga och enkla arbetsformer med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners
 • ha god ordning och arbetsmiljö på vår arbetsplats
 • fullgöra våra åtagande med rätt kvalitet och i rätt tid
 • engagera oss för att lösa kundens problem så att varje kund och projekt blir en god referens

Samtliga i företaget skall ha kunskap om att det är dennes beslut och handlingar som påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster.

Det skall finnas en ambition inom företaget att göra rätt från början och hela vägen till kunden. Vilket skall utmynnas i bättre lönsamhet för alla.

  Kontakta oss
  Sök installatör
  Läs om grundaren Lasse
  Sök installatör